Widoki 3D płytek do rakiety

Dzięki uprzejmości firm Evatronix oraz Altium Członkowie naszego Koła korzystają z zaawansowanego pakietu do projektowania płytek drukowanych - Altium Designer.

Jedną z cech tego oprogramowania jest możliwość podglądu widoku 3D projektowanych płytek. Powyżej przedstiamy takie widoki dla dwóch płytek zaprojektowanych na potrzeby projektu komputera pokładowego do rakiety tworzonej przez Sekcję Rakietową SKA.