Wykonane płytki do sterowników silników krokowych

Członek Koła Naukowego Mikrosystemów ONYKS Dominik Rękawek wykonał płytki sterowników krokowych oraz płytkę główną kontrolera sterowników.

Płytka sterownika krokowego (widoczna na 4 pierwszych rysunkach) zawiera:

  • mikrokontroler STM32F100,
  • układ firmy Toshiba do silników krokowych,
  • zasilanie 12V do sterowania silnikiem,
  • wyprowadzony interfejs komunikacyjny UART.

Płytka kontrolera sterowników (widoczna na 4 ostatnich grafikach) posiada:
  • mikrokontroler STM32F105,
  • możliwość odczytu danych z karty SD,
  • możliwość podłączenia dużej liczby pojedynczych sterowników,
  • przekaźniki sterujące pracą elektrozaworów.

Płytki wykonane zostały w środowisku Altium Designer.