Dalszy rozwój quadcoptera

Na początku bieżącego roku obroniliśmy grant rektorski przyznany dla naszego Koła na rok 2011. Nie oznacza to jednak, że zakończyliśmy pracować nad rozwojem naszej platformy ;) Dalej trwają intensywne prace nad udoskonaleniami naszego projektu. Poniżej jedno ze zdjęć zrobione podczas testowania stabilności algorytmów sterowania quadcopterem. Wszystkie dane z naszej głównej płyty sterującej (opartej o procesor STM32F103) przesyłane są do komputera za pomocą modułu Bluetooth i na bieżąco przedstawiane graficznie w postaci wykresów. Dzięki unieruchomieniu platformy i zapewnieniu ruchu jedynie w jednej osi, nie musimy obawiać się o duże straty w ludziach i otoczeniu :P

W trakcie projektowania jest również nowa płyta sterująca, którą dzięki uprzejmości firmy Kamami.pl będziemy mogli zrealizować w oparciu o cyfrowe akcelerometry i żyroskopy produkcji STMicroelectronics.