Obrona grantu rektorskiego "Budowa pojazdu latającego QUADCOPTER"

W dniu dzisiejszym odbyły się odbiory grantów rektorskich, w których nasze Koło uczestniczyło w ramach projektu "Budowa pojazdu latającego QUADCOPTER". Prezentację odnośnie wykonanego przez nas modelu przeprowadził Prezes Koła - Witold Kardyś. Grant został zakończony z oceną pozytywną. Niestety w tym roku (2011) nie odbędą się konkursy na granty rektorskie ze względu na brak funduszy. Nasze Koło będzie prawdopodobnie starać się o finansowanie ze środków Rady Kół Naukowych. Więcej na temat samego projektu Quadcoptera można znaleźć w poświęconym mu dziale.